Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Con Thể Khô (Hộp 5 Lọ)

6,400,000 VND

Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Con Thể Khô lạnh (Hộp 5 Lọ) ( giữ nguyên hàm lượng các chất) gồm các thành phần là những chất quý hiếm như Cordycepine, Adenosine, Polysaccharides, D-manitol, các hoạt chất HEAA và 17 axitamin khác …

Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Con Thể Khô (Hộp 5 Lọ)
Đông Trùng Hạ Thảo Nguyên Con Thể Khô (Hộp 5 Lọ)

6,400,000 VND